Lange Wachttijden bij CBR: Drie Redenen en Verwachtingen

Lange Wachttijden bij CBR: Drie Redenen en Verwachtingen

Het reserveren van praktijkexamens voor het B-rijbewijs duurt momenteel nog steeds zo’n 16,5 weken, terwijl het CBR streeft naar een gemiddelde van zeven weken. Minister Mark Harbers heeft drie redenen genoemd voor deze lange wachttijden: het volledig uitvoeren van het kwaliteitsborgingsprogramma voor examinatoren, het verplaatsen van examinatoren naar drukke locaties en een toename in de vraag naar examens als gevolg van migratie. Het CBR verwacht dat de wachttijden tot en met de zomer hoog blijven, maar daarna geleidelijk zullen afnemen tot acht à tien weken tegen het einde van 2023.

 

Neem contact met ons op!

Denk jij er aan om je rijbewijs te halen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

"Beeld van een persoon met een gespannen gezicht achter het stuur, illustratief voor rijangst en de emotionele impact ervan."